Úvod » Klub

Vision Business Club – pro ty, kteří vidí dál

Vytváříme bezpečný prostor pro setkávání úspěšných, inspirativních osobností. Názorovou platformu pro lidi věrné svým hodnotám a současně otevřené změnám, lidi s vášní pro přítomnost a touhou formovat budoucnost.

V nepřehledném světě, který devalvuje základní hodnoty a v němž pojmy ztrácejí svůj původní význam, je důležité pohybovat se ve společenství lidí spřízněných postojem k současnosti i budoucnosti. Lidí, kteří svými schopnostmi a charaktery vytvářejí bezpečný, inspirativní prostor.

Komunita, kterou jsme vybudovali, je v mnoha ohledech výjimečná. Vládne v ní respekt k názorům druhých, vzájemná úcta a tolerance. Stále se zdokonalujeme v umění nejen naslouchat, ale také slyšet. Jsme otevřeni novým myšlenkám, které nás mohou posunout dál.

Nesoupeříme. Své privátní obchodní zájmy nepovyšujeme nad zájmy klubu. Směřujeme k harmonii materiálního světa s duchovním. To je náš cíl, tak vnímáme pojem úspěch.

VISION Business Club spojuje vyrovnané, přátelské, zkušené, velkorysé a moudré osobnosti, které dosáhly vrcholu nebo k němu cílevědomě stoupají. Je zdrojem stále silnější energie a tvůrčích pozitivních sil. Svou vizí předznamenává společenský pohyb.